sinod

На 10 октомври 2021 г. папа Франциск откри Синод, озаглавен: „За една синодална Църква: вяра, общение и мися“. В словото си папата подчерта, че не е необходимо да се създава друга Църква, а „различна Църква“, отворена към новото, която Бог ни предлага, вслушвайки се и вървейки с Духа. „Ние се нуждаем от Духа, от винаги новото дихание на Бог, което освобождава от всяка затвореност, съживява мъртвото, разхлабва веригите“, каза папата. Едновременно той подчерта, че Синодът не е парламент, не е разследване, а църковен момент и главното действащо лице е Духът.

Ключовите думи на Синода са общение, участие и мисия. Те очертават „тайната на Църквата“. Природата на Църквата е koinonia (общение): „от нея извира мисията на Църквата да бъде знак за интимно единение на човешкото семейство с Бог“.

АНКЕТА

Във връзка с провеждания в църковната ни общност Синод, към който всички са призовани да участват, както и в живота на Църквата и в нейната мисия, молим ви за отговор на въпросите:

  1. Какво е за тебе Църквата? Какво според тебе е добро, а какво би трябвало да бъде променено в Църквата?
  2. Как поглеждаш на „Софийско-Пловдивски диоцез“? Какво според тебе е добро, а какво би трябвало да бъде променено на диоецезиално ниво? Какви очаквания имаш?
  3. Как поглеждаш на нашата енория „Св. Франциск от Асизи“? Какво според тебе е добро, какво не е редно, и какво би трябвало да бъде променено в енорята ни? Какви очаквания имаш?
  4. Посочвайки онова, което според теб би трябвало да бъде променено в Църквата, на диоецезиално ниво и в нашата енория, както и твоите очаквания, как ти лично можеш да помогнеш да се осъществи тази промяна?

Вашият глас е много важен. Църквата, диоецезът и енорията е нашето общо благо! Очакваме вашите отговори до 28 февруари 2022 г., които можете да изпратите на нашия енорийски е-майл: sv.francisk@gmail.com