Дарение

Банков превод

Титуляр на сметката: Орден на Малките Братя Капуцини

IBAN: BG12 RZBB 9155 1013 5394 70

Наименование на банката: Райфайзенбанк

BIC: RZBBBGSF

Oснование: “Дарение”