Кухния св. Антон

От около 20 години съществува „Социална Кухня св. Антон„, която е създадена с цел да се бори с бедността в с. Белозем и околностите. Нейните дейности са следните:

  • Ежедневно благотворително служение раздавайки  храна на бедните.
  • Помоща на семейства в нужда от околните села Чалъкови и Болярино. Хранителни продукти от сухи храни от първа необходимост.
  • Занималния за деца
  • Помощ в закупване на лекарствата
  • Предлага баня и пералня за нуждаещите се да се изкъпят и изперат дрехите си.

Банков превод за нужди на „Социална Кухня св. Антон”

Титуляр на сметката: Орден на Малките Братя Капуцини

IBAN: BG77 RZBB 9155 1006 3898 85

Наименование на банката: Райфайзенбанк
BIC: RZBBBGSF

Oснование: “Дарение”