Liturgia

Литургия в неделя:

  • 7.00 ч.
  • 9.30 ч.
  • 18.00 ч. (зимно време 16.00 ч.)

Литургите отслужваме през седмица:

  • 7.00 ч.
  • 18.00 ч. (зимно време 16.00 ч.)

Възможност за изповед:

  • преди и след литургия