Liturgia

Литургия в неделя:

7,00 ч. , 9.30 ч., 18.00 ч. (зимно време 16.00 ч.)

Литургите отслужваме през седмица:

  • 7.00 ч.
  • 18.00 ч. (зимно време 16.00 ч.)

Възможност за изповед:

преди и след литургия

Молитевни срещи: всеки вторник – 18.30 ч.