Енория

Капуцинското присъствие в село Белозем, на 30 км от Пловдив, датира от 1845 година. Понастоящем братята живеят в манастир, изграден през 90-те години на ХХ век.

Изпълняваме душепастирско, енорийско и благотворително служение. Кухнята „Св. Антон” ежедневно раздава храна на 50 бедни. Водим вероучение за деца и младежи и библейска група за възрастни.

От 2000 година през ваканциите се организира Международен фестивал за християнска музика. Срещите имат евангелизаторски и формационен, а така също икуменичен и междурелигиозен характер.

Храмов празник – 4 октомври. Франциск от Асизи умира в нощта на 3 срещу 4 октомври 1226 г.